UV-Behandeling – UVB

Wat is het?

UVB is een behandeling waarbij een speciaal type van UVB licht wordt gebruikt. Deze behandeling is gebaseerd op het feit dat gefilterd UV licht (zoals het voorkomt aan de Dode Zee in Israël) een gunstig effect heeft op huidonstekingen. In de behandelingscabine wordt het zonlicht zoals het voorkomt aan de Dode Zee nagebootst.

Wat is de procedure?

Na evaluatie van de huid wordt beslist of deze behandeling kan toegepast worden. In functie de gevoeligheid van de huid wordt een behandelingsschema opgesteld met progressief stijgende dosissen UVB voor 2 à 3 belichtingen per week.

Wat kan er behandeld worden?

  • psoriasis
  • parapsoriasis
  • lichen planus
  • zonlichtovergevoeligheid
  • eczeem

Wanneer kan ik resultaat verwachten?

Gemiddeld zijn 10 tot 30 zittingen nodig vooraleer de huidletsels geklaard zijn. Bij patiënten met een ziekte die snel recidiveert kan het nuttig zijn een onderhoudsdosis van 1/ week of 1 / 2 weken toe te passen.

Wat zijn de bijwerkingen?

Bij mensen met een huid die gevoelig is aan de zon kan een voorbijgaande zonnebrand achtige roodheid voorkomen. Droge huid en jeuk kan voorkomen in de loop van de behandelingen.
Op lange termijn is er een lichte toename op ontstaan van huidkanker. De UVB behandeling wordt dus best niet te lang doorgevoerd.

Wat zijn de voorzorgen?

Laat steeds weten aan de behandelende arts wanneer u een nieuwe medicatie neemt. Sommige medicatie kan een interactie hebben met de UVB behandeling die nadelig kan zijn.
Vermijdt parfum of cosmetische crème voorafgaandelijk aan de UVB behandeling. Gebruik NOOIT een zonnebank in combinatie met een UVB behandeling
Tijdens de behandeling steeds het brilletje dragen dat u ontvangen heeft. Reeds na 30 seconden belichting kan een oogontsteking optreden indien de ogen niet beschermd worden tegen het UVB licht.
Bedek de genitaalstreek met ondergoed type string.