UV-Behandeling – PUVA

Wat is het?

PUVA is een behandeling waarbij een geneesmiddel (Psoraleen) wordt ingenomen dat moet geactiveerd worden met UVA licht. Het psoraleen is een extract uit het plantje Ammi Maius dat reeds gekend was bij de farao’s in het oude Egypte en gebruikt werd in combinatie met zonlicht voor de behandeling van bepaalde huidziekten. In 1975 werd deze behandeling in Duitsland en in de US op punt gesteld.

Wat is de procedure?

Na evaluatie van de huid wordt beslist of deze behandeling kan toegepast worden. In functie van het gewicht en de gevoeligheid van de huid wordt een dosis van de medicatie voorgeschreven.
Een behandelingsschema met progressief stijgende dosissen UVA wordt opgesteld voor 2 à 3 belichtingen per week. Twee uur voorafgaandelijk aan de belichting wordt het psoraleen ingenomen met een kleine maaltijd.
Na de inname moet de huid gedurende 8 uur beschermd worden tegen zonlicht, ook achter glas!. Het dragen van een zonnebril is noodzakelijk.

Wat kan er behandeld worden?

  • psoriasis
  • parapsoriasis
  • lichen planus
  • zonlichtovergevoeligheid

Wanneer kan ik resultaat verwachten?

Gemiddeld zijn 10 tot 30 zittingen nodig vooraleer de huidletsels geklaard zijn. Bij patiënten met een ziekte die snel recidiveert kan het nuttig zijn een onderhoudsdosis van 1/ week of 1 / 2 weken toe te passen.

Wat zijn de bijwerkingen?

Misselijkheid kan optreden na de inname van psoralenen. Bij mensen met een huid die gevoelig is aan de zon kan een voorbijgaande zonnebrand achtige roodheid voorkomen. Droge huid en jeuk kan voorkomen in de loop van de behandelingen.
Op lange termijn kan de huid sneller verouderen door het UVA licht. Er is een lichte toename op ontstaan van huidkanker. De PUVA behandeling wordt dus best niet te lang doorgevoerd (beperken tot 200 zittingen op een levensloop).
Op lange termijn kunnen zich kleine pigmentvlekken vormen op de huid (PUVA lentigines)

Wat zijn de voorzorgen?

Laat steeds weten aan de behandelende arts wanneer u een nieuwe medicatie neemt. Sommige medicatie kan een interactie hebben met de PUVA behandeling die nadelig kan zijn.
Gebruik geen parfum of cosmetische crème voorafgaandelijk aan de PUVA behandeling.
Bedek de huid tegen de zon (ook achter glas) en draag een zonnebril tot 8 uur na de inname van de psoralenen. Gebruik NOOIT een zonnebank indien u psoralenen neemt. Dit kan zeer ernstige brandwonden veroorzaken.
Tijdens de behandeling steeds het brilletje dragen dat u ontvangen heeft en bedek de genitaalstreek met ondergoed type string.
Indien u de medicatie vergeet in te nemen is het beter een nieuwe afspraak te maken: de lampen alleen hebben geen effect.